Bli lärare – ansök nu

29 mar

Var med och forma nästa generation. Bli lärare. Inspireras av andra som delar med sig av sin kunskap och möt lärare som älskar sina jobb via vår webbplats För det vidare. Sista anmälningsdag till lärarutbildningen är den 18 april.

Falskt e-postmeddelande om nationella prov

28 mar

Vi har fått kännedom om att ett falskt e-postmeddelande där avsändaren utger sig för att arbeta på Skolverket skickats till skolor. Avsändaren vill att skolan ska skicka bilder på ett av delproven i NO för att säkerställa att skolan fått rätt version. Det här meddelandet kommer inte från Skolverket. Skolan ska följa hanteringsföreskrifterna för proven och i dessa står det tydligt att provet inte får överföras till digitalt format. Det är alltså inte tillåtet att under några omständigheter fotografera av provet och e-posta det.

AKTUELLT I SKOLAN OCH FÖRSKOLAN

Nyanlända elevers skolgång

Nyanlända elevers skolgång

Just nu tar skolorna emot många nyanlända elever. Det ställer krav på att det finns kunskap och en bra organisation hos skolhuvudmännen. För att underlätta det arbetet erbjuder vi stöd och rådgivning till lärare, rektorer och skolhuvudmän.

Lärare söker till Lärarlyftet senast 18 april

Undervisningen är nyckeln till att varje elev ska kunna lära sig mer. Genom att gå Lärarlyftets kurser får lärarna den behörighet som krävs idag. Det finns statsbidrag att söka.

Nationella skolutvecklingsprogram

Skolverket erbjuder stöd till huvudmän, skolor och förskolor för att de ska kunna förbättra undervisningen. Stödet presenteras i form av insatser under ett eller flera av de åtta nationella skolutvecklingsprogrammen.

Besök Lärportalen

Här finns material speciellt anpassat för att utveckla undervisningen tillsammans med kollegor. Läs nyskrivna artiklar, se undervisningsfilmer och lyssna på intervjuer med forskare inom pedagogik och didaktik.

Sök statsbidrag

Med våra statsbidrag kan barn och elever få bättre förutsättningar att lära sig och nå målen. Skaffa överblick och framförhållning med statsbidragskalendern.

Försöksverksamhet med betyg från åk 4

I början av maj kommer huvudmän att kunna ansöka om att delta i försöksverksamhet med betyg från och med årskurs 4. Försöksverksamheten startar hösten 2017 och pågår till och med juni 2021. Vi kommer informera berörda huvudmän innan ansökningen öppnar.

Sverige behöver fler fantastiska lärare!

Var med och forma nästa generation. Bli lärare. Inspireras av andra som delar med sig av sin kunskap och möt lärare som älskar sina jobb (via vår webbplats För det vidare). Sista anmälningsdag till lärarutbildningen är den 18 april.

Digital kompetens i läroplaner, kursplaner och ämnesplaner

Läs om förändringarna som träder i kraft den 1 juli 2018. För att stödja lärarna erbjuder vi redan nu olika typer av kompetensutveckling. Mer stöd kommer senare i vår och under hösten.

Följ nyanlända elevers språkutveckling i svenska

Nu finns ett nytt efterlängtat stöd för dig som undervisar nyanlända elever. Bedömningsstödet "Bygga svenska" ger stöd för att följa nyanlända elevers språkutveckling. Materialet finns i dagsläget för årskurserna 7-9 och kommer inom kort för årskurserna 1-3 och 4-6.

Gamla nationella prov

Här hittar du vår samlade information om nationella prov. Det finns även gamla nationella prov som elever kan bekanta sig med.

Anpassning av nationella prov

Ibland kan genomförandet av de nationella proven behöva anpassas för elever med läs- och skrivsvårigheter. Proven måste dock fortfarande pröva det som de är avsedda för. Vanliga anpassningar är förlängd provtid eller uppdelning av provet på flera tillfällen.

Är idrott obligatoriskt i skolan?

Elever och föräldrar som är nya i Sverige har många frågor om skolan. Därför har vi tagit fram information om den första tiden i skolan och hur skolsystemet fungerar på 14 språk. Läs mer på omsvenskaskolan.se.

Båda språken viktiga för tvåspråkiga elevers lärande

Tvåspråkiga elevers båda språk är viktiga resurser vid undervisning i naturvetenskap. En ny studie visar att elever bland annat hjälper varandra med okända svenska vardagsord genom att översätta. Resultaten visar även att det är viktigt att eleverna får stöd för att undvika missförstånd kring framförallt vetenskapliga begrepp.