AKTUELLT I SKOLAN OCH FÖRSKOLAN

Nationella skolutvecklingsprogram

Skolverket erbjuder stöd till huvudmän, skolor och förskolor för att de ska kunna förbättra undervisningen. Stödet presenteras i form av insatser under ett eller flera av de åtta nationella skolutvecklingsprogrammen.

Skolans digitalisering

Den digitala tekniken finns överallt i samhället. Från höstterminen 2017 finns nya skrivningar i läro-, kurs- och ämnesplaner om digital kompetens, läs om förändringarna och Skolverkets stöd.

Utveckla undervisningen och få inspiration

På vår lärportal finns material speciellt anpassat för att utveckla undervisningen tillsammans med kollegor. Läs nyskrivna artiklar, se undervisningsfilmer och lyssna på intervjuer med forskare inom pedagogik och didaktik.

Sök statsbidrag

Med våra statsbidrag kan barn och elever få bättre förutsättningar att lära sig och nå målen. Skaffa överblick och framförhållning med statsbidragskalendern.

Sverige behöver fler fantastiska lärare!

Var med och forma nästa generation. Bli lärare. Inspireras av andra som delar med sig av sin kunskap och möt lärare som älskar sina jobb (via vår webbplats För det vidare).

Prenumerera på Skolverkets föreskrifter

Den 10 juli kom ändringar i förordningen om kursplan för kommunal vuxenutbildning i SFI, SKOLFS 2017:77. Ändringarna träder i kraft den 8 augusti 2017. Om du vill ta del av nya och ändrade författningar som ges ut i Skolverkets författningssamling kan du prenumerera på dem.

Förskolans läroplan ska revideras

Skolverket har fått i uppdrag av regeringen att göra en översyn av förskolans läroplan. Under hösten 2017 kommer det att vara möjligt att påverka genom att lämna synpunkter på utkast till reviderad läroplanstext via webben.

Nya kurser för dig som arbetar med nyanlända

Nu finns det kurser som vänder sig till lärare, studiehandledare, skolans team och studie- och yrkesvägledare. Kurserna ger ökad kunskap om hur ni skapar arbetsformer som gynnar nyanlända elevers skolframgång.

Följ nyanlända elevers språkutveckling i svenska

Bygga svenska – ett bedömningsstöd för dig som undervisar nyanlända elever. Materialet hjälper dig att följa nyanlända elevers språkutveckling i årskurserna 1–9 i grundskolan samt i gymnasieskolans introduktionsprogram.

Mer forskning på Skolverket.se

Nu får du möjlighet att ta del av mer forskning inom skolområdet. Vi utökar bevakningen och förskolan är först ut bland de nya områdena. Därefter kommer digitalisering, flerspråkighet, samt ledarskap och organisation.

Nya publikationer

Styrning och organisation av den breda studie- och yrkesvägledningen

Rapporten ger en historisk och internationell överblick samt presenterar framgångsfaktorer och svagheter.

På gång - Kalendarium

Utbildningar, konferenser och seminarier. Anmäl dig här.